Wyceny i kosztorysy

Planując inwestycję budowlaną, remont lub modernizację lokalu mieszkalno-użytkowego, większość inwestorów zadaje pytanie, jaki będzie ogólny koszt planowanego przedsięwzięcia?
Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych Klientów, firma PUTMAJSTER oferuje bezpłatną ocenę stanu technicznego budynku, na której podstawie można pokreślić najważniejsze potrzeby remontowo- modernizacyjne.

 

Nasza oferta obejmuje także rzetelnie opracowane kosztorysy inwestycyjne, tworzone w oparciu o zakres i charakter planowanych prac.
Przygotowaniem dokumentu zajmują się doświadczeni kosztorysanci, opierając się o praktyczną, zdobywaną latami wiedzę o procesach budowlanych.
Każdy kosztorys sporządzany jest indywidualnie, na podstawie projektu, obowiązujących norm, opomiarowania, cen rynkowych materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych, charakteru i zakresu planowanych prac, terminu wykonania oraz robocizny.

 

Kosztorysy przygotowywane przez naszą firmę uwzględniają także ewentualne uwagi technologiczne dotyczące konkretnych zadań budowlanych, precyzyjny opis poszczególnych zadań oraz szczegółową analizę ilości materiałów, niezbędnych do wykonania prac.
Wstępny kosztorys umożliwia zoptymalizowanie ogólnych kosztów budowy, często stanowi też ważną informację dla osób, które zamierzają finansować inwestycję z wykorzystaniem kredytu.
Finalnym dokumentem jest kosztorys inwestorski, w którego przypadku funkcję priorytetową spełniają przede wszystkim wymogi techniczne – dokument ten zapewnia precyzyjny obraz kosztów inwestycyjnych i zazwyczaj spełnia funkcję decyzyjną w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Powrót do góry