Ocena stanu technicznego

Planujesz remont? Chcesz nadbudować dom, wymienić konstrukcję dachu lub powiększyć otwory w ścianie konstrukcyjnej? Pamiętaj, że oprócz projektu budowlanego, musisz posiadać dokument potwierdzający wykonanie oceny technicznej budynku.

Planując inwestycje budowlane lub remontowe, wielu inwestorów podejmuje działania zmierzające do wydania opinii o stanie technicznym nieruchomości.
Firma PUTMAJSTER oferuje rzetelną i profesjonalną usługę oceny stanu technicznego budynku, opracowaną przez doświadczonego rzeczoznawcę na podstawie oględzin nieruchomości oraz dostępnej dokumentacji projektowej.

Ocena stanu technicznego to wymagany dokument w przypadku inwestycji obejmujących przebudowę lub rozbudowę budynku, warto wykonać ją także w momencie odbioru lokali mieszkalnych i użytkowych.
Nasza firma posiada doświadczonych, kompetentnych rzeczoznawców, którzy dokonają precyzyjnych oględzin i wystawią wiarygodny dokument.
Z naszych usług warto także skorzystać w nieprzewidzianych sytuacjach losowych, m.in. w przypadku zalania, pękniętej ściany, widocznych zarysowań na stropach, przemieszczania się elementów konstrukcyjnych, utrudniających swobodne użytkowanie drzwi lub okien, a także w przypadku innych uszkodzeń budynku. Doświadczony ekspert nie tylko wystawi wiarygodną ocenę stanu technicznego, ale przede wszystkim sprawdzi, czy została naruszona konstrukcja budynku, czy zaistniałe problemy stanowią wyłącznie naturalne oznaki zużycia materiału.

 

Nasza firma świadczy także fachowe usługi w zakresie odbiorów technicznych mieszkań deweloperskich.

Powrót do góry