Instalacje i pomiary elektryczne

Prawidłowo wykonana instalacja elektryczne to gwarancja bezpiecznego użytkowania lokalu mieszkalnego. Przed rozpoczęciem eksploatacji konieczne jest jednak rzetelne wykonanie pomiarów elektrycznych.

 

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to jeden z finalizacyjnych etapów prac wykończeniowych. Zadanie to powinno być wykonane rzetelnie i bezbłędnie, dlatego też najlepiej powierzyć je fachowcom.
PUTMAJSTER to grupa doświadczonych specjalistów, posiadających wiedzę, umiejętności oraz niezbędne uprawnienia do realizowania prac w obszarze mieszkaniowych i przemysłowych instalacji elektrycznych.

Nasza oferta obejmuje:

  • montaż rozdzielnic elektrycznych i licznikowych
  • remonty i modernizacje rozdzielnic budowlanych
  • prace instalacyjne oraz podłączenie głównego zasilania budynku
  • montaż systemów domofonowych i instalację monitoringu
  • instalację systemów alarmowych
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej
  • wykonanie pomiarów elektrycznych
  • montaż systemu sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, systemy SAP
  • montaż instalacji odgromowych
  • wykonanie instalacji teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych

Wszystkie zadania wykonujemy rzetelnie, wykorzystując najwyższej jakości materiały, dzięki czemu instalacje elektryczne są bezpieczne i mało awaryjne.

 

Pomiary elektryczne

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku, konieczne jest wykonanie pomiarów elektrycznych, niezbędne jest także okresowe wykonywanie badań technicznych, dzięki którym można dokonać oceny technicznej instalacji elektrycznej.

Nasza firma oferuje wykonanie profesjonalnych pomiarów oraz badań technicznych, wraz z pełną dokumentacją dotyczącą zrealizowanego badania. W ramach usług znajduje się także wykrywanie oraz naprawa usterek w eksploatowanej instalacji elektrycznej.

Powrót do góry